Europa diskuterer sexkjøp-forbud

Flere europeiske land vurderer å innføre lover mot sexkjøp for å bekjempe tvangsprostitusjon og menneskehandel.