- Tamilene er glemt

Ildsjelene i Bergen innser at utsiktene til fred og forsoning på Sri Lanka er fjernere enn noensinne.