- Hotellet svaiet

Familien Heltne fra Bønes opplevde et av de kraftigste jordskjelvene i California på mange år.