Over 20 omkom i russisk ubåtulykke

Over 20 personer omkom da et brannslukkingssystem ved et uhell ble utløst på en atomdrevet ubåt i den russiske stillehavsflåten lørdag.