- Et skrøpelig selskap

SAS får knusende kritikk for sin holdning til sikkerhet i en rapport fra en norsk sikkerhetsekspert.