&ndash; Obama fortjener at jeg<br/>forholder meg taus

George W. Bush ville ikke kritisere sin etterfølger Barack Obama da han holdt sin første tale etter at han gikk av som presi-dent.