Norsk politi til Afghanistan

Norsk politi blir en del av EUs politioperasjon i Afghanistan.