OL-ild har nådd basecamp

En spesiell OL-ild nådde Mount Everest basecamp søndag, første steg mot toppen av verdens høyeste fjell.