Dømt til døden for å ha ydmyket islam

En afghansk journaliststudent er dømt til døden for å ha distribuert en avis hentet fra internett som brøt med islam, ifølge en afghansk dommer.