Null skatt for Gro

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland slipper å betale skatt av sine pensjonsinntekter siden hun flyttet til Frankrike for fire år siden.