Ingen tør å endre våpenlovene

Ingenting tyder på at de amerikanske våpenlovene blir endret som følge av drapene i Virginia. Presidentkandidatene vil ikke risikere sin politiske død på en slik sak.