700 døde i uvær

Nesten 700 mennesker har mistet livet i oversvømmelser, lynnedslag og jord- og steinskred hittil i sommer i Kina. Bare i helgen omkom 17 mennesker.