Det måtte skje

Rent kynisk vurdert: Det har hele tiden vært et tidsspørsmål før en norsk soldat ville dø i Afghanistan, skriver BTs Atle M. Skjærstad.

Publisert Publisert
  • Atle Skjærstad
iconDenne artikkelen er over 12 år gammel

Siden ISAF-styrken rykket inn i Afghanistan i 2001-2002 har noen tusen norske soldater og offiserer gjort tjeneste i Afghanistan.

Og uansett Forsvarets forsikringer om at soldatenes sikkerhet prioriteres så høyt som mulig — det er først og fremst en kombinasjon av flaks og tilfeldigheter som gjør at de norske tapslistene ikke er lengre. Bare to soldater er drept i operativ tjeneste, bare en håndfull soldater er skadd i det som kanskje er det farligste fredsoppdraget norske soldater er satt inn i. Sammenlignet med tapstallene for andre land som har, og har hatt, soldater i Afghanistan, er dette for intet å regne.

FORSVARSSTABEN sier gårsdagens hendelse skjedde under et «rutineoppdrag». Et rekognonseringsoppdrag.

«Rutinen» er altså at de norske spesialstyrkene, som deltar i forsvaret av den afghanske hovedstaden Kabul, sendes inn i et område der det befinner seg en væpnet og skytevillig fiende.

Det fjerde Afghanistan - oppdraget til de norske spesialstyrkene satt langt inne. Under de tre tidligere, der avdelingene deltok i amerikanskledede «Enduring Freedom», viste at de norske mannskapene holdt en meget høy internasjonal kvalitet, så høy at spesialstyrkene var ønsket til det amerikanske felttoget i Irak. Oppdragene den gang var om mulig betydelig «skarpere» enn det spesialstyrkene er inne i dag, selv om man skal være forsiktig med å gradere fredsoppdrag de norske soldatene går inn i med livet som innsats.

HVA ER DET så som skjuler seg bak begrepet «rekognonseringsoppdrag».

Før Forsvaret letter noe på sløret rundt gårsdagens tragiske hendelse, blir det meste spekulasjoner. Men med utgangspunkt i spesialstyrkenes oppdrag, er det rimelig å anta at det var registrert fiendtlig aktivitet i det området patruljen, bestående av norske spesialstyrker og afghanske sikkerhetsstyrker, var sendt. Det var neppe for å drive opplæring av de afghanske soldatene, det skjer ikke i ytterområdet av den norske styrkens operasjonsområde, der patruljen befant seg, i følge Forsvarets egne opplysninger.

Oppdraget var å lokalisere den fiendtlige aktiviteten og omfanget av denne, skaffe opplysninger om fiendens bevæpning, i hvilken retning fienden beveget seg etc.

SPESIALSTYRKENE er en del av forsvaret av den afghanske hovedstaden. Kall det gjerne en del av den internasjonale livgarden for presidenten, regjeringsapparatet og de internasjonale hjelpeorganisasjonene som har sine hovedkvarter der.

Skal man lykkes i å stabilisere Afghanistan er det viktig at det ikke oppstår tomrom, som følge av attentater, i regjeringsapparatet. På samme måte som det er viktig at livet i hovedstaden kan gå så normalt som mulig. Kabul har vært mål for mange angrep og attentater de siste månedene, både fra Taliban og andre opprørere som ønsker president Karzai ryddet av veien.

Det var et slikt oppdrag som kostet den norske løytnanten livet. Og hans familie en ektemann og en far.

Publisert