Åpner for privat<br/>alkoholimport

Svenskene kan få tillatelse til privat import av alkohol fra utlandet.