Russland varsler ny stans i gassforsyningene

Gassforsyningene som går fra Russland til Europa via Ukraina, kan bli stanset igjen i sommer.