• PÅ TOMANNSHÅND: Hvis russerne samarbeider med USA om å redusere den kjernefysiske trusselen fra land som Iran og Nord-Korea, vil behovet for det omstridte amerikanske rakettskjoldet i Øst-Europa langt på vei være borte, sier Barack Obama (til v.).

Føler hverandre på tennene

Statsminister Vladimir Putin overøser president Barack Obama med vakre ord – men kroppsspråket forteller en annen historie.