• PÅ VEG HEIM: Dei norske stormpanservognene CV90 skal ikkje lenger patruljere åsane i Faryab, som her våren 2010. Nordmennene reiser frå ein provins der dei sivile tapstala har gått rett til vers. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Farvel til ein provins herja av drap og vald

Halvparten av alle drap på sivile i det nordlegaste Afghanistan skjer i Faryab. Dei norske soldatane forlèt denne månaden ein provins i stadig større kaos.