Bare to legemidler som er kjent for å hjelpe mot migrene hos voksne, viser seg å ha bedre effekt enn placebo-medisin når de gis til barn med hodepine. Selv for disse to var forskjellen liten, viser en undersøkelse gjengitt i tidsskriftet JAMA Pediatrics.

Rundt 2 prosent av småbarn og mellom 7 og 10 prosent av eldre barn og tenåringer opp til 15 år, har migrene.

Ingen legemidler er testet og godkjent som forebyggende på migrene hos barn og unge, og mange leger foreskriver derfor legemidler som er tiltenkt voksne. Effekten av disse er imidlertid liten, viser undersøkelsen.

— Alle legemidlene i vår undersøkelse er funnet effektive hos voksne med migrene-hodepine, men få av dem var nyttige hos barn, konstaterer Jeffrey Jackson som har ledet den amerikanske studien.

— Det tyder på at migrene hos barn er annerledes, eller at effekten av behandling er en annen hos barn enn voksne, mener Jackson.

Placebo-piller alene reduserer imidlertid antallet hodepineanfall hos barn fra fem-seks til tre i måneden, viser studien.