Amputasjonen fant sted på Al-Rebat-sykehuset i Khartoum 14. februar, opplyser menneskerettighetsgrupper.

— Kryssamputasjon er en form for statsstøttet tortur, sier Vincent Iacopino i organisasjonen Physicians for Human Rights.

Sudan innførte i 1983 islamsk sharialov som inkluderer amputasjon som straff for enkelte forbrytelser.

Siden 2001 har det imidlertid ikke funnet sted noen kjente tilfeller av slik straffeutmåling, opplyser menneskerettighetsorganisasjoner.

Pisking er derimot en vanlig straff i landet, og i fjor ble også to dømt til døden ved steining for utroskap. De to dødsdommene ble senere omgjort.