Dersom observatørene ikke er på plass innen 5. mai, vil Frankrike gå inn for at FNs sikkerhetsråd vedtar en resolusjon mot Syria basert på kapittel 7 i FN-charteret. Kapittelet omhandler Sikkerhetsrådets mulighet til å iverksette militær eller annen type intervensjon for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet.

— Det går ikke bra, Annans plan er sterkt kompromittert, men det er fortsatt en mulighet for denne meklingen, på betingelse av en rask utplassering av de 300 observatørene, sa utenriksminister Alain Juppé onsdag.

Han fremholder at den nåværende situasjonen, der volden fortsetter trass i en våpenhvile, ikke kan pågå i de uendelige.

— Vi kan ikke la regimet lure oss. Vi må gå videre til et nytt stadie med en kapittel 7-resolusjon i FN for å iverksette nye tiltak for å stanse denne tragedien, sier Juppé.

Fristen som den franske regjeringen har satt, er dagen før Frankrike avholder andre runde i presidentvalget, der sosialisten François Hollande utfordrer sittende president Nicolas Sarkozy.