Det betyr at verden nå har 53 år og fire måneder igjen med olje før det er slutt, skriver avisen USA Today.

Ifølge BPs beregninger har imidlertid verdens oljereserver økt med 1,1 prosent fra i fjor, tilsvarende 16-17 milliarder fat. Økningen skyldes hovedsakelig utvinning av skiferolje i USA.

Totalt er samlede oljereserver nå 1.688 milliarder fat, og med dagens produksjonstakt på i underkant av 90 millioner fat per dag vil altså oljen rekke i drøye 53 år til, rent matematisk.