Det ligger nemlig an til at den franske økonomien vil krympe med 0,1 prosent i årets fjerde kvartal, noe den også gjorde i tredje kvartal.

Resesjon er en økonomisk tilbakegang som vanligvis er definert som nedgang i et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere kvartaler på rad.

Frankrike har Europas nest største økonomi.