- Ingen fred uten Assad

- Det finnes ikke noe alternativ i Syria til fortsatt al-Assad-styre, sier Syria-aktivist Elisabeth Reehorst.