Hvis fredssamtalene med Israel ikke blir gjenopptatt, vil palestinerne gå til FNs hovedforsamling og be om status som observatørstat, slik Sveits og Vatikanstaten i sin tid gjorde, sier Mahmoud Abbas.

Palestinerne søkte i fjor om fullt medlemskap i FN, men søknaden strandet i FNs sikkerhetsråd fordi USA truet med å nedlegge veto mot forslaget.

En rekke land har allerede anerkjent Palestina som selvstendig stat. USA og Israel mener på sin side at eneste vei til anerkjennelse er en fredsavtale.