Korstoget i øst

En sammensmelting av moralsk og fysisk makt, bestående av den polske paven, USAs president Reagan og Storbritannias statsminister Thatcher ga det kommunistiske imperiet dødsstøtet.