- Norge har ikke rett til å gripe inn

– Norge har ikke rett til å sanksjonere på egen hånd overfor fartøyer fra andre flaggstater som måtte drive ulovlig fiske, understreker EU-kommisjonen.