Fuglevirus funnet i svensk mink

En variant av fuglevirus er blitt påvist hos en mink som ble funnet i Blekinge sørøst i Sverige