Seks-ledd-teorien var bløff

Verden er større enn vi tror. Teorien om at vi kan nå alle mennesker i verden via seks ledd, stemmer ikke.