Et opplegg for fred - eller kaos

Utenriksminister Jan Petersen må ergre seg grønn over at han lot utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson beholde ansvaret for fredsarbeidet i Sudan. Avtalen som ble undertegnet søndag, kunne ha vært den viktigste knapphullsblomsten i hans tid som utenriksminister, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.