IAEA feller dommen over Irans atomprogram

Dommen over Irans atomprogram er klar: Landet har ikke fulgt FNs krav om å stoppe anriking av uran, og Iran samarbeider ikke godt nok med FNs atomenergibyrå, IAEA.