Irak-opposisjon velger felles ledelse

Irakiske opposisjonsgrupper går sammen under felles ledelse, men er splittet i synet på et samarbeid med USA selv om USA lover å kontrollere tyrkiske styrker.