Irak utpekt som terrorårsak

Et 100 siders notat bestilt av statsminister Tony Blair peker ut Irak-krigen som en viktig kime til terror utført av britiske muslimer. Planer for snarlig reduksjon av de britiske styrkene er lagt.