Foreldra merka for livet

Gisselaksjonen i Nord-Ossetia kan gje foreldra minst like store problem i ettertid som for barna, seier psykologane Magne Raundalen og Atle Dyregrov.