Nye tiltakmot BSE

Det nærmer seg fullt kaos på EUs matvaremarked. Forbruket av kjøtt på hjemmemarkedet stuper og eksporten er nesten lik null. Nye strenge kontrollbestemmelser for alle husdyr ble vedtatt i Brussel i går. Og foreløpig vet ingen hvem som skal ta regningen.