Mistanke om kugalskap i Sverige

Det svenske jordbruksdirektoratet har oppdaget ei kvige som kan ha kugalskap. Jordbruksdirektoratet har sperret en gård i Halland.