Norske soldater kan delta i antiterroroperasjon

Norske NATO-soldater kan bli trukket inn i en operasjon mot terrorisme.