Klimaet endres, jorden tørker ut

Sjokkmelding fra FN: Klimaforandringer er på vei og vil berøre nesten alle menneskene på jorden. Forskerne spår tørke, død og fordervelse. De fattige vil lide verst, og verden risikerer en enorm flyktningestrøm.