1900-tallet varmest på 1000 år

Det forrige tiåret var det varmeste på 1.000 år. Ifølge forskere hersker det ikke lenger tvil om at det meste av den globale oppvarmingen er menneskenes skyld.