Innrømmer overgrep i Tsjetsjenia

Russiske soldaters brutalitet overfor sivile i Tsjetsjenia er blitt så grusom og er av et sånt omfang at generalene ikke lenger kan benekte at det skjer.