- Pyramidene var dødsrikets portaler

Faraoene brukte monumenter som innganger til det hinsidige, mener en forsker.