Tilbyr norske soldater til terrorkrigen

Regjeringen tilbyr USA norske militære styrker og utstyr til Afghanistan. Det dreier seg om et hundretall frivillige offiserer som kan komme til å delta i kamphandlinger.