Skipsfarten skal sikres mot terror

Kampen mot terror invaderer skipsfarten. 46.000 skip og 10.000 havner skal sikres mot terrorisme før 1. juli. Kostnadene er enorme. Redere må investere 8 milliarder kroner. Havnene må også sikres for milliarder. Reglene vil bety at Skandinavias travleste fergestrekninger kan bli stengt hvis det varsles om terrorfare. Man vil alltid kunne ramme et skip på åpent hav.