Ulykker tar flest barneliv

Mer enn 20.000 barn i OECD-land mister livet i ulykker hvert år. I Norge, som er blant landene med færrest dødsulykker blant barn, kunne 20 av 60 dødsfall per år vært unngått.