Den tidligere senatoren fra Pennsylvania har i flere måneder nærmest bodd i Iowa og har besøkt samtlige av delstatens 99 fylker. Nå ser det ut til at han endelig kan få lønn for strevet ved nominasjonsmøtene i Iowa tirsdag.

Den relativt ukjente Santorum ligger bare på rundt 3 prosent på de landsomfattende meningsmålingene. Men i Iowa, der en stor andel av republikanerne regner seg som konservative, har han de siste ukene seilt opp på tredje plass på målingene med over 15 prosent.

Samlende

Skulle han greie å komme på annen— eller tredjeplass i Iowa, ligger han godt an til å bli de mest konservative republikanernes samlende kandidat ved de kommende nominasjonsvalgene.

Den evangelisk kristne høyrefløyen blant republikanerne stoler ikke på Romney, som de mistenker for å være skapliberaler, og som de dessuten mener ikke er helt kristen siden han er mormoner.

Om Romney til slutt blir Republikanernes kandidat, kunne han utpeke Santorum til sin visepresidentkandidat, slik at skeptiske konservative likevel lar seg overtale til å stemme på ham ved valget i november.

Opp og ned

Santorums plutselige vekst fant sted samtidig som Newt Gingrich ble den siste av Romneys utfordrere som seilte til topps og deretter falt hardt ned igjen.

Tidligere har Donald Trump, Michele Bachmann, Rick Perry og Herman Cain i tur og orden lidd samme skjebne, mens ingen tror Ron Paul har en sjanse.

Santorum regnes som enda mer konservativ enn de andre og har allerede fått støtte av flere av Iowas lokale predikanter og kirkeledere, som er kritiske til Gingrichs og Cains utroskap og sexskandaler, Pauls skepsis til Israel og Perrys kunnskapsløse opptredener i TV-debattene.

Endre grunnloven

Santorum, som selv er romersk-katolsk, er ikke bare imot homofile ekteskap og abort, også etter voldtekt og incest, slik som de andre republikanske kandidatene.

Ifølge tidsskriftet The Nation vil han også endre grunnloven slik at den gjenspeiler slike synspunkter, og han vil ha inn et krav om at statsbudsjettet skal være balansert, noe som i praksis betyr at viktige trygdesystemer og helsesystemer kan bli beskåret eller fjernet.

Santorum tar også lett på den tradisjonelle maktdelingen og mener at grunnloven åpner for at den dømmende makt skal være underordnet den utøvende og lovgivende makt. Ifølge en slik tolkning ville Kongressen ha myndighet til å oppløse domstoler og avsette dommere som et flertall er uenig med.