Disse topper Plan Norges liste over ti land der problemet er størst. I de to afrikanske landene er over 70 prosent av jentene gift før de fyller 18, mens andelen i Bangladesh er 66 prosent.

— Mer enn 140 millioner jenter vil stå barnebrud innen 2020 hvis vi ikke klarer å bremse utviklingen. Vi har en lang vei å gå før disse jentene har noe å feire på kvinnedagen 8. mars, sier Olaf Thommessen, generalsekretær i Plan Norge.

Barnebruder går som regel glipp av skolegang og utsettes dessuten for en stor helserisiko. Mange blir gravide før kroppen er ferdig utviklet, og dermed kan de få omfattende fødselsskader. De har dessuten større risiko for å bli hivsmittet.

De syv neste på listen over verstinger er alle land i Afrika: Guinea, Den sentralafrikanske republikk, Mali, Mosambik, Malawi, Madagaskar og Sierra Leone. Men også i Asia er problemet utbredt.

Plan ber norske ambassader ta opp problemet i bilaterale samtaler og hjelpe landene med å få på plass effektive lovverk.