• (1/12)
    Norske kvinner var tema for årets 17. mai-tog. De fleste hadde valgt seg Grete Waitz, som huskes spesielt for innsatsen i New York Marathon. FOTO: ERIK FOSSEN

Norsk fest med amerikansk vri

For sekstiende gang gikk det 17. mai-tog gjennom Brooklyn søndag. Facebook får æren for at flere feirer sitt norske opphav.