• Det er forskjell på profitt og profitt, sier Pia Lindell, eier av Hattstugan, en privat demensbolig på Gotland, som er Sveriges eldste, private aldershjem.. - Hvis vi ikke kunne drevet med et lite overskudd, kunne vi ikke drevet i det hele tatt, sier hun. Men Hattstugans eiere har ikke noen bankkonto skatteparadiset Jersey som pengene går til. Hun og søsteren Jane pløyer overskuddet tilbake i virksomheten. - Vi har bygd lysthus, kjøpt tandemsykkel og oppgradert hagen, sier Lindell. FOTO: Åke Ericson

Svensker vil ha slutt på profitt i eldreomsorgen

«Mannen ble holdt innelåst på et kott», sto det i avisen. «De tjener på vanskjøtsel av gamle og syke», sto det.