Kvinnen gikk til New Zealands menneskerettighetstribunal og anmeldte eieren av bordellet der hun jobbet. De ga henne medhold og tilkjente henne drøyt 125.000 kroner i erstatning.

Under saken kom det fram at bordelleieren gjennom de tre månedene hun arbeidet for ham, truet og skremte kvinnen slik at hun ble deprimert og søkte tilflukt i alkohol.

— Sexarbeidere har like stor rett til beskyttelse fra sexpress som andre yrkesgrupper, lyder tribunalets kjennelse.

— Det faktum at en person er sexarbeider, innebærer ikke at vedkommende kan utsettes for sextrakassering, særlig ikke av arbeidsgiveren på bordellet, heter det videre.

New Zealand legaliserte prostitusjon i 2003 og er i dag ifølge interesseorganisasjonen til landets prostituerte helt ledende når det kommer til sexarbeidernes menneskerettigheter.

— Dette kunne aldri ha skjedd mens sex-arbeid var ulovlig, sier en talskvinne for New Zealand Prostitutes Collective i en kommentar til kjennelsen.