• DENNE KAPSELEN skal bringe de innesperrede gruvearbeiderne til overflaten.

Redningen er nær

De innesperrede gruvearbeiderne i Chile kan bli hentet opp i helgen.