De to naboene har innledet nye forhandlinger om forbindelsene seg imellom i forsøk på å gjenoppta fredsprosessen som ble avbrutt for fire år siden. Lørdag ble en ny visumavtale lansert under den indiske utenriksministeren S.M. Krishnas besøk i Pakistan.

— Vi må lære fra fortiden og ikke gå glipp av flere muligheter, sa hans pakistanske kollega Hina Rabbani Khar etter at avtalen var undertegnet.

Den omfatter flere typer visum og en rekke tiltak «myntet på å lette reisen for forretningsfolk, turister, pilegrimer, eldre og barn, og på den måten legge til rette for forbindelser mellom folk fra begge land».

Pakistanere på besøk i India har lenge slitt med landets strenge visumregime, som omfatter både turister og forretningsfolk. Blant annet har pakistanere på forretningsreise i India kun fått adgang til bestemte byer. Dessuten har de vært pliktet til å melde seg for indisk politi hver kveld. Indere på besøk i Pakistan har også hatt problemer med å reise fra by til by.

India avbrøt i 2008 en fem år lang dialog om fred med Pakistan, på grunn av mistanke om at nabolandet var innblandet i et terrorangrep i den indiske storbyen Mumbai. Samtalene ble ikke gjenopptatt før i fjor.

Pakistan og India har utkjempet tre kriger seg imellom siden de ble selvstendige stater i 1947.